kalkan
iletisim logo
nasuh logo
pegasus logo
feriha logo
闣er logo
hakkimizda
kamp
sporcu
haberler
foto
video
Feriha Dildar
Spor ve ocuk Sal覺覺

“TAKT襤K”den “T襤K-TAK”lara…

襤nsan zihninde baz覺 kavramlar hemen ve her zaman olumlu duygu ve düünceleri çar覺t覺r覺r. “Spor” denince zihninizi yoklay覺n… Sporcu, sportif, sportmen, sal覺kl覺, zinde, fit, hareket…

Spor yapan yapt覺覺 için övünür, yapamayan yerinir. Sporun içinde hiçbir kötülüün bar覺namayaca覺 inanc覺 öteden beri akl覺m覺z覺n bir köesindedir. Gerçekten de zihin-beden ikilisi spordan baka hiçbir koulda bu kadar uyumlu dans etmez. Çar覺t覺rd覺覺 olumlu duygu ve düünceler de bu yüzdendir. Çocuun geliigüzel hareketi onu rahatlatmak gibi bir ilev görmezken, bunu kurall覺 ve amaçl覺 bir faaliyete döndürdüünüzde enerji boal覺m覺 ve hormon salg覺lar覺 tamamen deiir. Koridorda koup duran çocuunuza “Haydi bir uçtaki toplar覺 tek tek dier uca ayn覺 h覺zda koarak kaç dakikada ta覺yacaks覺n bakal覺m” dediinizde, yap覺lan hareket tüm organizmaya kazanç olarak döner. Ayn覺 ekilde bir ev kad覺n覺n覺n gün boyu ev ileriyle yapt覺覺 hareket ne kadar yorucu olursa olsun organizmada düzenli bir aksiyon gibi alg覺lanmaz. Yani hareketin bir zihinsel süreçle birletii, bir amaçla eletii anda tüm kodlama da deiir. Bu düzen, sadece sportif faaliyetlerde sürekli iler.

Sporun tak-tikleri beden ve ruhun uyumlu tik-taklar覺 gibidir adeta… Gelin biraz da bilimsel verilere göz atal覺m…

Günümüzde spor yapman覺n insan sal覺覺na olumlu etkileri üzerinde s覺kça durulmaktad覺r.

Spor yapma al覺kanl覺覺n覺 küçük yalarda edinmenin, çocuun hem bedensel ve sosyal geliimine hem de kiisel ruh sal覺覺na büyük katk覺da bulunduu bilinmektedir. Ayn覺 zamanda, spor aktiviteleri çocuklar覺n bo zamanlar覺n覺 verimli bir ekilde deerlendirmelerini salar. Spor yapmak çocuklar覺n bedensel enerjilerini d覺avurmalar覺na yard覺mc覺 olurken duygusal anlamda da kendilerini gelitirmelerini salar. Spor yapan çocuklar, kendi güçlerinin fark覺na var覺rlar ve bu sayede kendilerine olan güvenleri artar. Ayn覺 zamanda kazand覺klar覺 veya kaybettikleri durumlarda oluan duygular覺n覺 kontrol etmeyi ve onlarla ba etme yollar覺n覺 örenirler.

Çocuklar spor yaparken dikkatlerini kontrol etmeyi de örenirler. Gerektiinde belli bir alana odaklanma, gerektiinde ise daha geni alan覺 kontrolleri alt覺na alabilme yeteneklerini gelitirirler. Bu beceriler, çocuklar覺m覺za okul derslerinde de yard覺mc覺 olur. Arat覺rmalara göre, spor yapan çocuklar覺n derslerdeki baar覺 oranlar覺n覺n spor yapmayan çocuklara göre daha yüksek olduu bilinmektedir.

Spor yapmak, çocuklar覺n sosyal geliimlerine de katk覺da bulunur çünkü spor yaparken çocuklar bir gruba ait olmay覺, gruptaki dier insanlara uyum salamay覺 ve gerektiinde grup içi çat覺malar覺 çözümlemeyi örenir. Böylelikle, spor yapan çocuklar覺n çevrelerini tan覺malar覺 ve iletiim kurmalar覺 daha kolayla覺r. Spor aktivitelerinin belli kurallar dâhilinde yap覺l覺yor oluu, çocuklar覺n belli bir çerçevenin içinde kalabilmeyi örenmelerini salar. Bu deneyim, onlar覺n toplumsal kurallar覺 anlamalar覺na ve toplum içinde daha kolay sosyallemelerine yard覺mc覺 olur.

Sporun baz覺 davran覺 bozukluklar覺nda üstlendii tedavi edici görevi de yads覺yamay覺z. Spor, kendine güven ve uyum gibi konularda çocuu gelitirerek baz覺 davran覺 problemlerinin ortadan kalkmas覺na yard覺mc覺 olur. Özellikle ergenlik dönemindeki gençler için spor, bütün bunlar覺n yan覺nda önemli bir d覺avurum arac覺d覺r.

sponsor logo